Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 2 (2016): Вісник ТНЕУ ГУДВІЛ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: КОМПОНЕНТИ І КЛАСИФІКАЦІЯ Анотація   PDF
Юлія Судин
 
№ 4 (2010): Вісник ТНЕУ ДВОЇСТІСТЬ ОПЕРАЦІЙ ТА ЇХНІЙ ПОДВІЙНИХ ЗАПИС: ВИТОКИ Й ТЛУМАЧЕННЯ Анотація   PDF
Петро Хомин
 
№ 1 (2009): Вісник ТНЕУ ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНИХ ТА РЕГУЛЮЮЧИХ ПОВНОВАЖЕНЬ Анотація   PDF
Надія Лубкей
 
№ 1 (2011): Вісник ТНЕУ ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Вікторія Кифяк, Ірина Дерій
 
№ 1 (2008): Вісник ТНЕУ ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА РОЛЬ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРА В ЇЇ ЕФЕКТИВНІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Алла Мельник, Олександо Длугопольський
 
№ 3 (2012): Вісник ТНЕУ ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ АСИМЕТРІЇ Анотація   PDF
Микола Бутко, Олександра Хомик
 
№ 2 (2014): Вісник ТНЕУ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ Анотація   PDF
Алла Мельник, Інна Тинська
 
№ 3 (2010): Вісник ТНЕУ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НИЗЬКОКОНКУРЕНТНИХ РИНКІВ У ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Анотація   PDF
Наталія Тарнавська, Марія Фігурка
 
№ 1 (2015): Вісник ТНЕУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОЇ ФОРМИ ПРАЦІ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ Анотація   PDF
Ліана Дмитриченко
 
№ 1 (2011): Вісник ТНЕУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМІІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   PDF
Алла Мельник, Сергій Підгаєць
 
№ 3 (2017): Вісник ТНЕУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Аліна Жуковська
 
№ 4 (2008): Вісник ТНЕУ ДЕТЕРМІНАНТИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
Алла Гречан
 
№ 4 (2019): Вісник ТНЕУ Дефініція економічної безпеки суб’єкта господарювання Анотація   PDF
Роман СНІЩЕНКО
 
№ 3 (2013): Вісник ТНЕУ ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Анотація   PDF
Степан Попіна, Олеся Мартинюк
 
№ 5-2 (2011): Вісник ТНЕУ ДЕЯКІ ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІНОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Олександр Петрик, Катерина Мельник
 
№ 3 (2016): Вісник ТНЕУ ДЕЯКІ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ НА НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (НА ПРИКЛАДІ ВІДНОСИН ЄС - УКРАЇНА) Анотація   PDF
Вікторія Голубєва
 
№ 2 (2008): Вісник ТНЕУ ДЖЕРАРД ДЕБРЕ: НОВИЙ ВИМІР ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ Анотація   PDF
Оксана Шиманська
 
№ 1 (2009): Вісник ТНЕУ ДЖЕРЕЛА ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
Оксана Десятнюк
 
№ 1 (2011): Вісник ТНЕУ ДЖОН ГЕЛБРЕЙТ-ВИДАТНИЙ ТЕОРЕТИК НОВОГО ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація
Оксана Шиманська
 
№ 5-1 (2011): Вісник ТНЕУ ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ГРЕЦИИ В ПЕРИОД 2000-2010 гг. Анотація   PDF
Константия Дарвиду
 
№ 3 (2009): Вісник ТНЕУ ДИНАМІКА ВАЛЮТНОГО РИНКУ РЕСПУБЛІКИ ВІРМЕНІЯ І ЙОГО СУЧАСНИЙ СТАН Анотація   PDF
Саак Гудратян
 
№ 2 (2008): Вісник ТНЕУ ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Сергій Савлук
 
№ 3 (2008): Вісник ТНЕУ ДИНАМІЧНІ МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ В ЕКОНОМІЦІ Анотація   PDF
Лідія Семчишин
 
№ 1 (2012): Вісник ТНЕУ ДІАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
Тетяна Желюк
 
№ 4 (2013): Вісник ТНЕУ ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ І РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ: ПОРІВНЯЛЬНІ СТУДІЇ Анотація   PDF
Алла Мельник
 
126 - 150 з 880 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>