Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 4 (2010): Вісник ТНЕУ ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ, ЕНЕРГЕТИКИ І БУДІВНИЦТВА: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Анотація   PDF
Ірина Сидор
 
№ 4 (2013): Вісник ТНЕУ ВЛАДА І БІЗНЕС: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПАРТНЕРСТВА Анотація   PDF
Алла Мельник, Тетяна Желюк, Григорій Монастирський, Алла Васіна, Олена Дудкіна
 
№ 3 (2014): Вісник ТНЕУ ВЛАСНІ І ЗАКРІПЛЕНІ ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ Анотація   PDF
Ірина Сидор
 
№ 1 (2016): Вісник ТНЕУ ВНЕСОК ЖАНА ТІРОЛЯ В ПРАКТИКУ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ Анотація   PDF
Оксана Лотиш
 
№ 1 (2015): Вісник ТНЕУ ВНУТРІШНЬОСЕКТОРАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ СПІВПРАЦІ З ЄС Анотація   PDF
Вікторія Мельник
 
№ 5-2 (2011): Вісник ТНЕУ ВОЛАТИЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ Анотація   PDF
Вадим Кончин
 
№ 4 (2017): Вісник ТНЕУ ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ Анотація   PDF
Володимир Муравський
 
№ 4 (2014): Вісник ТНЕУ ВПЛИВ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ Анотація   PDF
Світлана Каламбет, Ольга Золотарьова
 
№ 1 (2016): Вісник ТНЕУ ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ РЕГІОНІВ НА ЇХ ЕКОНОМІЧНУ ДИНАМІКУ Анотація   PDF
Максим Мартьянов
 
№ 1 (2013): Вісник ТНЕУ ВПЛИВ МОНЕТИЗАЦІЇ НА ГРОШОВО-КРЕДИТНУ ПОЛІТИКУ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
Ольга Метлушко
 
№ 3 (2014): Вісник ТНЕУ ВПЛИВ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Наталія Савчук
 
№ 5-1 (2011): Вісник ТНЕУ ВПЛИВ ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ НА ТУРИСТИЧНИЙ ПОПИТ Анотація   PDF
Галина Смалюк
 
№ 3 (2014): Вісник ТНЕУ ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНИХ ЗАТРАТ НА ОЦІНКУ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА Анотація   PDF
Дмитро Кушніренко
 
№ 5-2 (2011): Вісник ТНЕУ ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ПРОЦЕС ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ Анотація   PDF
Наталія Пирець
 
№ 2 (2011): Вісник ТНЕУ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЯКОСТ І НА ПІДПРИЄМСВАХ ЯК НЕОБХІДНИЙ ФАКТОР ІНТЕГРУВАННЯ КРАЇНИ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК Анотація   PDF
Наталія Грущинська
 
№ 5-2 (2011): Вісник ТНЕУ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ IOSCO ЯК ПЕРЕДУМОВА ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР Анотація   PDF
Євген Іонін, Алла Беспалова
 
№ 1 (2008): Вісник ТНЕУ ВЧЕНІ ЕКОНОМІСТИ-АГРАРНИКИ ПРО ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація   PDF
Тарас Дудар
 
№ 3 (2011): Вісник ТНЕУ ГАРМОНІЗАЦІЯ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ПОПИТУ Анотація   PDF
Лариса Сідельнікова
 
№ 4 (2015): Вісник ТНЕУ ГАРМОНІЧНИЙ АНАЛІЗ КОЛИВАНЬ АНДЕРРАЙТИНГОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ СТРАХОВИКА Анотація   PDF
Наталія Ткаченко, Оксана Водолазська
 
№ 3 (2008): Вісник ТНЕУ ГАРРІ БЕККЕР ДОСЛІДНИК-НОВАТОР СОЦІАЛЬНИХ АСПЕКТІВ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Ольга Заклекта, Олена Заклекта-Берестовенко
 
№ 1 (2009): Вісник ТНЕУ ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ЗАЙНЯТОСТІ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ І СВІТОВИЙ ДОСВІД Анотація   PDF
Казимир Возьний
 
№ 3 (2017): Вісник ТНЕУ ГЕНЕЗИС ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ У СВІТІ Анотація   PDF
Констянтин Безверхий
 
№ 1 (2014): Вісник ТНЕУ ГЕНЕЗИС ТА ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ Анотація   PDF
Едуард Карапетян, Олександр Квасовський
 
№ 2 (2018): Вісник ТНЕУ ГЕНЕЗИС ТЕРМІНУ “ГУДВІЛ” У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація
Юлія Судин
 
№ 3 (2009): Вісник ТНЕУ ГЕНЕЗИС ФУНКЦІЇ І КОНЦЕПЦІЙ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
Тамара Кучеренко
 
76 - 100 з 795 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>