Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 1 (2009): Вісник ТНЕУ ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЛАНЦЮГОМ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ У ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
Дмитро Лозовицький
 
№ 4 (2012): Вісник ТНЕУ "ЗЛИЙ" ДОБРИЙ ГЕНІЙ ТОМАС МАЛЬТУС Анотація   PDF
В’ячеслав Ковальчук
 
№ 4 (2010): Вісник ТНЕУ ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ «ІНСТИТУЦІЯ» В ІНСТИТУЦІЙНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ Анотація   PDF
Юлія Коваленко
 
№ 2 (2014): Вісник ТНЕУ ЗОВНІШНІЙ БОРГ УКРАЇНИ І ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ: МОДЕЛІ ТРЕНДІВ ДИНАМІКИ Анотація   PDF
Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Христина Кармелюк
 
№ 4 (2016): Вісник ТНЕУ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ХІМІЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Тарас Власюк
 
№ 1 (2013): Вісник ТНЕУ ЗОВНІШНЯ ІДЕНТИФІКАЦІЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Сергій Романюк
 
№ 1 (2015): Вісник ТНЕУ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ: ЕВОЛЮЦІЯ І ЕФЕКТИ ДЛЯ КРАЇН-УЧАСНИЦЬ Анотація   PDF
Наталія Комар
 
№ 4 (2018): Вісник ТНЕУ Зрошення влади і власності в Україні: механізм реалізації і шляхи регулювання Анотація   PDF
Вікторія Смєсова
 
№ 2 (2019): Вісник ТНЕУ Ідентифікації типу корпоративної культури підприємства щодо сприйняття змін Анотація   PDF
Наталія Приймак
 
№ 2 (2014): Вісник ТНЕУ ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ ТА РЕГІОНУ: МЕХАНІЗМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА НІВЕЛЮВАННЯ Анотація   PDF
Алла Мельник, Тетяна Желюк, Олена Дудкіна
 
№ 2 (2019): Вісник ТНЕУ Ідентифікація причин та потенційних наслідків фінансового шахрайства Анотація   PDF
Тетяна Кізима, Андрій Кізима
 
№ 2 (2009): Вісник ТНЕУ ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРОСТОРОВИХ ВЕКТОРІВ МІЖНАРОДНОГО ІННОВАЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ Анотація   PDF
Сергій Гродський
 
№ 1 (2014): Вісник ТНЕУ ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТРУКТУРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ ЯК БАЗА ВИБОРУ МЕХАНІЗМІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ Анотація   PDF
Алла Мельник
 
№ 4 (2016): Вісник ТНЕУ ІНВАРІАНТИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Зоряна Луцишин, Тетяна Фролова, Любов Лук'яненко
 
№ 3 (2008): Вісник ТНЕУ ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ВИЗНАННЯ В ОБЛІКУ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Ярослав Крупка
 
№ 5-1 (2011): Вісник ТНЕУ ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ПОСТКРИЗОВІ КОРЕКЦІЇ Анотація   PDF
Олена Сохацька, Ярослава Мудра-Рудик
 
№ 3 (2018): Вісник ТНЕУ Інвестиційне забезпечення аграрного сектору: розширення можливостей для України Анотація   PDF
Вікторія Мельник, Олег Погріщук
 
№ 3 (2018): Вісник ТНЕУ Інвестиційні рейтинги та їхній влив на інвестиційний імідж країни Анотація   PDF
Іван Чугута
 
№ 2 (2011): Вісник ТНЕУ ІНДИКАТОРИ ТА МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Жанна Довгань
 
№ 2 (2019): Вісник ТНЕУ Інклюзивний підхід до розвитку економіки: генезис виникненя та основні положення Анотація   PDF
Аліна Жуковська
 
№ 1 (2018): Вісник ТНЕУ ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ І ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ЙОГО АКТИВІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Вікторія Адамик, Дарина Лебідь
 
№ 3 (2012): Вісник ТНЕУ ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
А. Колодійчук
 
№ 1 (2013): Вісник ТНЕУ ІННОВАЦІЙНА ОСВІТНЯ ДОМІНАНТА - ГОЛОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Віра Куценко, Галина Трілленберг
 
№ 3 (2014): Вісник ТНЕУ ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА НА ШЛЯХУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ЗАВДАННЯ І ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Святослав Жуков, Олеся Дюгованець
 
№ 5-1 (2011): Вісник ТНЕУ ІННОВАЦІЙНА ТРАНЗИТИВНІСТЬ ЯК ІНДИКАТОР ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
Борис Погріщук
 
226 - 250 з 880 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>