Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 4 (2016): Вісник ТНЕУ ІННОВАЦІЙНО-ІНТЕНСИВНИЙ ТИП ВИРОБНИЦТВА ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Вікторія Мельник, Олег Погріщук
 
№ 2 (2008): Вісник ТНЕУ ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ ЯК СТИМУЛ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Галина Забчук
 
№ 2 (2009): Вісник ТНЕУ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Оксана Макара
 
№ 1 (2016): Вісник ТНЕУ ІНСТИТУЦІЙНА РОЛЬ БАНКІВ РОЗВИТКУ У ФОРМУВАННІ КРЕДИТНИХ ПЕРЕДУМОВ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Володимир Корнєєв
 
№ 2 (2009): Вісник ТНЕУ ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ УКРАЇНИ У ПРОЦЕСАХ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПОСЛУГ Анотація   PDF
Юлія Мельник
 
№ 4 (2017): Вісник ТНЕУ ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗБУДОВИ РИНКУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Михайло Федірко, Петро Микитюк
 
№ 3 (2014): Вісник ТНЕУ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ: БАЗОВІ КОНЦЕПЦІЇ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗНАННЯ Анотація   PDF
Лариса Родіонова
 
№ 1 (2010): Вісник ТНЕУ ІНСТИТУЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
Ірина Сухарська
 
№ 4 (2011): Вісник ТНЕУ ІНСТИТУЦЮНАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУР НОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНЯХ Анотація   PDF
Алла Мельник, Алла Васіна
 
№ 2 (2014): Вісник ТНЕУ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РЕГУЛЮВАННЯ І СТИМУЛЮВАННЯ ПРИТОКУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА Анотація   PDF
Роман Дупай
 
№ 2 (2015): Вісник ТНЕУ ІНТЕГРАЦІЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ У КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ Анотація   PDF
Володимир Дудар
 
№ 4 (2012): Вісник ТНЕУ ІНТЕГРОВАНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИЩОГО ПОРЯДКУ ЯК РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ ” БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ” Анотація   PDF
Марія Козлова
 
№ 2 (2017): Вісник ТНЕУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УМОВАХ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ Анотація   PDF
Галина Островська
 
№ 4 (2012): Вісник ТНЕУ ІНФОРМАЦІЙНІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ БІЗНЕС-РОЗВІДКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
Тарас Гайда
 
№ 5-1 (2011): Вісник ТНЕУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОГО РЕГІОНУ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ МЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Зінаїда Янченко
 
№ 2 (2010): Вісник ТНЕУ ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ Анотація   PDF
Вікторія Небрат
 
№ 3 (2013): Вісник ТНЕУ ІСТОРИЧНИЙ МЕТОД ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА «СТАРА» ІСТОРИЧНА ШКОЛА Анотація   PDF
В’ячеслав Ковальчук, Михайлина Фаріон
 
№ 4 (2013): Вісник ТНЕУ ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Наталія Мельник
 
№ 3 (2012): Вісник ТНЕУ ІСТОРІЯ ТА ДОСЛІДНИКИ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Тетяна Вергелес
 
№ 4 (2008): Вісник ТНЕУ КАПІТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Юлія Галіцейська
 
№ 2 (2017): Вісник ТНЕУ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ДРАЙВЕР ТЕХНОЛОГІЧНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНУ ЕПОХУ Анотація   PDF
Володимир Захарченко
 
№ 3 (2008): Вісник ТНЕУ КІЛЬКІСНА ОЦІНКА КРЕДИТНОГО РИЗИКУ Анотація   PDF
Ольга Оконська, Наталія Дехтяр
 
№ 2 (2008): Вісник ТНЕУ КЛАСИФІКАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ: ГЕНЕЗИС І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ Анотація   PDF
Тамара Кучеренко
 
№ 3 (2010): Вісник ТНЕУ КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Євгенія Шелест
 
№ 5-1 (2011): Вісник ТНЕУ КЛАСИФІКАЦІЯ КЛАСТЕРНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Тетяна Пуліна
 
226 - 250 з 795 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>