Інформація про автора

Кваша, Тетяна, завідувач прогнозно-аналітичного відділення. Український інститут науково-технічної та економічної інформації

  • № 1 (2011): Вісник ТНЕУ - ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
    ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ КРЕАТИВНОСТІ РЕГІОНІВ ЯК ВАЖЛИВОГО ЧИННИКА ЇХНЬОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
    Анотація  PDF