Інформація про автора

Гоголь, Тетяна, к. е. н., доцент, докторант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

  • № 2 (2012): Вісник ТНЕУ - ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ
    МЕТОДОЛОГІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК НАПРЯМОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ
    Анотація  PDF