Інформація про автора

Владимир, Ольга, асистент кафедри менеджменту підприємницької діяльності, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

  • № 4 (2010): Вісник ТНЕУ - ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ
    ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВ У СИСТЕМІ ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН
    Анотація  PDF