Інформація про автора

Бобровська, Олена, д. держ. упр., професор, завідувач кафедри економіки та регіональної економічної політики, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління при Президентові України (ДРІДУ НАДУ)

  • № 4 (2011): Вісник ТНЕУ - ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
    КЛАСТЕРНО-КОРПОРАТИВНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ
    Анотація  PDF