Інформація про автора

Длугопольський, Олександр, д. е. н., професор кафедри економічної теорії, директор НДІ інноваційного розвитку та державотворення, Тернопільський національний економічний університет