Інформація про автора

Дзюблюк, Олександр, д. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи, Тернопільський національний економічний університет, Україна