Інформація про автора

Дзюблюк, Олександр, д. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи, Тернопільський національний економічний університет

 • № 2 (2010): Вісник ТНЕУ - ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ
  ПРОЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ
  Анотація  PDF
 • № 2 (2011): Вісник ТНЕУ - ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ
  ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ПОРТФЕЛЯ КРЕДИТНИХ ВКЛАДЕНЬ БАНКУ В КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
  Анотація  PDF
 • № 2 (2013): Вісник ТНЕУ - ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ
  УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ В ПОСТКРИЗОВИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
  Анотація  PDF
 • № 2 (2015): Вісник ТНЕУ - ФІНАНСИ І КРЕДИТ
  СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
  Анотація  PDF