Інформація про автора

Грицак, Оксана, к. е. н., асистент кафедри обліку і аудиту, Національний лісотехнічний університет, Україна