Інформація про автора

Хромов, Микола, к.е.н., старший науковий співробітник, Інститут економіки проимисловості НАН України