Інформація про автора

Бородина, Елена, докт. екон. наук, член-кор. НАН України, ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України»

  • № 5-2 (2011): Вісник ТНЕУ - СИСТЕМНЕ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ІНТЕГРАЦІЯ У СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР
    МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ПОЛИТИКИ СЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ: УКРАИНА, РОССИЯ, ЕС
    Анотація  PDF