Інформація про автора

Багратян, Грант, докт. екон. наук, професор, Університет банківської справи Національного банку України