Інформація про автора

Салогубова, Віолетта, канд. екон. наук, доцент, Східноукраїнський на-ціональний університет імені Володимира Даля