Інформація про автора

Денисюк, Володимир, к. т. н, с. н. с. відділу проблем інноваційного розвитку економіки, Центр досліджень науково-технічного потен¬ціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

  • № 4 (2010): Вісник ТНЕУ - ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
    КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
    Анотація  PDF