Інформація про автора

Ясишена, Валентина, к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки, Тернопільський національний економічний університет, Україна

  • № 3 (2018): Вісник ТНЕУ - ОБЛІК І АУДИТ
    Аналіз дисертаційних досліджень, присвячених проблемам обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активів в Україні
    Анотація  PDF