Інформація про автора

Беспалова, Алла, канд. екон. наук, доцент, Донецький національний університет

  • № 5-2 (2011): Вісник ТНЕУ - СИСТЕМНЕ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ІНТЕГРАЦІЯ У СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР
    ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ IOSCO ЯК ПЕРЕДУМОВА ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР
    Анотація  PDF