Інформація про автора

Мазур, Ірина, к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

  • № 1 (2012): Вісник ТНЕУ - ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
    ЕНЕРГОЄМНІСТЬ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ УКРАЇНИ: ПЕРЕДУМОВИ ЗНИЖЕННЯ
    Анотація  PDF