Інформація про автора

Дерій, Ірина, асистент кафедри економіки підприємства, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

  • № 1 (2011): Вісник ТНЕУ - ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА І УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
    ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
    Анотація  PDF