СОЦІАЛЬНІ ТА БЕЗПЕКОВІ-ІМПЕРАТИВИ НОВОГО КУРСУ РЕФОРМ У ПРОМИСЛОВОСТІ

Юрій Кіндзерський

Анотація


Привернуто увагу до обмеженості заходів з реформування реального сектору, визначених у Програмі економічних реформ на 2010-2014 рр., з точки зору їхньої спроможності забезпечити виконання задекларованих програмою соціальних та безпекових ініціатив. Запропоновано напрями та механізми корекції державної промислово!'політики з метою залучення галузі до практичного втілення соціальних реформ та підвищення економічної безпеки країни.


Ключові слова


реформи; промисловість; соціальна сфера; економічна безпек

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки / Комітет з економічних реформ при Президентові України. - К., 2010. - 87 с. // http:// www.president. gov. ua>.

Амоша О. І., Вишневський В. П., ЗбаразськаЛ. О. Концептуальні орієнтири промислової політики України (на середньострокову перспективу) // Економіка промисловості. - 2008. - № 43. - С. 4-23.

Кондрашов О. М. Промислова політика в Україні: теорія, методологія, практика управління. - Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2008. - 367 с.

Татаркин А. Промышленная политика как основа системной модернизации экономики России //Проблемы теории и практики управления. - 2008. - № 1. - С. 18-27.

Кузнецов Ю. Промышленная политика и международные отношения // Промышленная политика и международные отношения. В 2-х кн. /Под общ. ред А. И. Левенчука. - Челябинск: Социум, 2005; Кн. 1. Международная торговля. - С. 1-18.

Завадников В. Промышленная политика государства // Вестник Совета Федерации. - 2007. - № 7. - С. 32-37.

Rodrik D. Normalizing industrial policy. - Harvard: University, 2007. - 52 p. // www.ksg.harvard. edu/rodrik/>.

Rodrik D. Industrial policy for the twenty-first century. - Harvard: University, 2004. - 42p. //www.ksg.harvard. edu/rodrik/>.

Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку/Кіндзерський Ю. В., Якубовський М. М., Галиця І. О. та ін.; За ред. канд. екон. наук Ю. В. Кіндзерського; НАН України; Ін-т екон. та прогнозує. - К, 2009. - 928с. //www.nbuv.gov.ua/books/2009/09kyvmer.pdf>.

Якубовський М. Промислова політика: проблеми та перспектив модерні¬зації // Економіка України. - 2010. № 8. - С. 21-29.

Полтерович В. Стратегии модернизации, институты и коалиции//Вопросы экономики. - 2008. - № 4. - С. 4-24.

70% товарів на ринку - контрабанда // "Економічна правда". - 2010. - 14 черв. //http://www. epravda. com. ua/news/2010/06/14/238365/>.

Угода про захисні заходи //Система світової торгівлі ГАТТ/СОТ в документах. - К, УАЗТ, 2000. - С. 257-264.

Барцин И. Н. Показатели эффективности государственного управления (субъективный взгляд на международные стандарты) /Представительная власть XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. - 2008. - № 1, 2-3 // .


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.