АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІІШНІХ РИНКАХ

Михайло Юдін, Олексій Ворожейкін

Анотація


Проведено аналіз світового ринку дизельних генераторів та когенераційних установок. Використано диференційний метод визначення конкуренто­спроможності підприємства на основі параметричних індексів та методик порівняльної оцінки конкурентоспроможності (порівняння з еталоном). Проаналізовано основні технічні характеристики дизельних генераторів та когенераційних установок, досліджено стан ринку і місце на ньому продукції АТВТ «Первомайськдизельмаш».


Ключові слова


конкурентні позиції; конкурентоспроможність підприємства; методики порівняльної оцінки конкурентоспроможності

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Офіційний сайт АТВТ «Первомайськдизельмаш». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <Шо://'мм'м. бівввІтавЬ. сот. иа/>.

Офіційний сайт «Дивопіа prodotti». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <Шо://'ммм. аивопіа. пві/>.

Офіційний сайт «Caterpillar - Россия». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

Офіційний сайт «AKSA». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: .

Офіційний сайт «SDMO». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < http:/ /www.sdmo.ru/>.

Офіційний сайт «General Motors». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < http://www. gm. com/>.

Конкурентоспособность предприятия/[Л. Н. Чайникова, В. Н. Чайников.]- Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007.

Комплексная оценка конкурентоспособности предприятия. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: .

Данильченко М. Г., Гладич Б. Б., Гевко Р. Б., Ткаченко І. Г Експертно-аналітична оцінка технологічних і економічних показників сільськогосподарської техніки / [Данильченко М. Г., Гладич Б. Б., Гевко Р. Б., Ткаченко І. Г. ] - Тернопіль:


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.