Радикальне переосмислення економіки бідності в дослідженнях А. Банерджі, Е. Дюфло, М. Кремера (Нобелівська премія з економіки 2019 року)

Оксана Шиманська

Анотація


Вступ. Дослідження, проведені лауреатами Нобелівської премії з економіки 2019 р. Абхіджіт Банерджі, Естер Дюфло та Майклом Кремером упродовж п’ятнадцяти років у десятках країн на п’яти континентах, дали змогу радикально переосмислити природу бідності, яка доволі часто стає результатом ірраціональної поведінки людей, що формує основу їхнього вибору. Погляди вчених на той чи інший факт, перспективи заходів боротьби з бідністю, дають можливість по-новому переосмислити окреслену проблему, яка здебільшого ґрунтується, за висновками вчених, на поведінкових імпульсах людей та неоднорідності умов, за яких вони виникають.

Мета дослідження. Обґрунтувати новий підхід до боротьби з бідністю, відображений у дослідженнях А. Банерджі, Е. Дюфло та М. Кремера – лауреатів Нобелівської премії з економіки 2019 р.

 Методи. У ході дослідження використовувались загальнонаукові методи пізнання: аналіз, синтез, індукція, дедукція, а також емпіричні методи дослідження, які найбільшою мірою сприяли можливості виявлення специфіки наукового доробку Нобелівських лауреатів з економіки 2019 р. у сфері вирішення проблем глобальної бідності.

 Результати. Ознайомлення з працями А. Банерджі, Е. Дюфло та М. Кремера переконують, що ефективність заходів, спрямованих на подолання бідності, залежить насамперед від глибини аналізу ситуації, виокремлення конкретних складових проблеми (доступність продуктів харчування, питної води, медичних, фінансових послуг) та пошуком способів їх вирішення, які б уможливили досягнення максимального сукупного ефекту. «Польові експерименти», які використовувались вченими під час досліджень, виявились найбільш адекватним методом вирішення проблем бідності.

 Перспективи. Економічні заходи, які пропонуються Нобелівськими лауреатами задля подолання бідності (на прикладі найбідніших країн) загалом, переконують у   необхідності їх подальшого вдосконалення із урахуванням специфіки країни та чинників, які зумовлюють виникнення досліджуваної проблеми.

 Ключові слова: економіка бідності; «польовий експеримент», рандомізовані контрольні дослідження, «пастки бідності»; імунізація; вакцинація; шкільна освіта; мікрокредитування.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Sen A. Development as Freedom. New York : Alfred A. Knopf, 1999. Р. 366.

Sen A. (2005). Human Rights and Capabilitiesí. Journal of Human Development. 2005. № 6(2). P. 66–151.

Deaton, A., and Dupriez O. Purchasing Power Parity Exchange Rates for the Global Poor. American Economic Journal: Applied Economics. 2011. Vol. 3. No. 2. P. 66– 137.

Deaton A. The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality: Princeton University Press. 2015. P. 376.

Smith V. Economics in the Laboratory. Journal of Economic Perspectives 8. 1994. No. 1. P. 113–131.

Smith V. Theory, Experiment and Economics. Journal of Economic Perspectives 3. 1989. No. 1. P. 151–169.

Banerjee A., Duflo E. Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty. 2011. P. 320.

Kremer M. Population Growth and Technological Change: One Million B.C. to 1990. The Quarterly Journal of Economics (The MIT Press). 1993. Т. 108 (3). P. 681–716.

Банерджі А., Дуфло Е. Економіка бідності. Як звільнити світ від злиднів / пер. з англ. В. Плискін. Київ : Наш формат, 2018. 312 с.

Дюфло Э. Социальные эксперименты по преодолению бедности. URL : https://www.ted.com/talks/esther_duflo_social_experiments_to_fight_ poverty?language=ru#t-161602.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.