Стратегія маркетингу як інструмент управління конкурентоспроможністю

Ганна Темченко, Катерина Астаф’єва, Ольга Бондарчук

Анотація


Вступ. Ефективне управління є необхідною складовою підвищення ефективності та конкурентоздатності виробництва, створення, розвитку і реалізації конкурентних переваг підприємств в умовах ринку. Щоб існувати, підприємство має визначити і виконувати свою місію. Конкуренція змушує підприємство думати про ефективні способи виконання свого призначення, про свій конкурентний статус. Головне завдання маркетингової стратегії – формування конкурентної переваги. Таким чином, певна місія, конкурентний статус і конкурентна перевага, принципи, правила, норми та орієнтири фірми дають стійку базу для прийняття будь-яких рішень в організації та розробки цілісності стратегії, яка прийнятна для зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства.

Мета дослідження полягає в пошуку стратегічних засад маркетингу для ефективного управління конкурентоздатністю підприємства.

 Методи. В роботі використано методи абстрагування, аналізу, ідеалізації, систематизації, інституційного аналізу.

 Результати. Запропоновано до розгляду математичну модель показника, який характеризує економічну віддачу від раціонального формування і використання механізму маркетингу в сукупності з матеріально-ресурсним потенціалом і реальними потенційними можливостями організації. Використання запропонованої моделі дає змогу розрахувати параметри конкурентоспроможності організації в такій послідовності: конкурентоспроможність продукту, конкурентоспроможність підприємства, конкурентоспроможність галузі.

 Перспективи. У ситуації, що склалася, необхідний пошук і апробація нових шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємств, які враховують галузеві та регіональні особливості розвитку. На нашу думку, необхідно використовувати позитивний досвід зарубіжних країн у підвищенні конкурентоспроможності економіки, зокрема кластерну теорію економічного розвитку.

 Ключові слова: маркетингова діяльність, маркетингове управління, конкурентні переваги, управління, ефективність.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Mescon M., Albert M., Khedouri F. (1985) Menegment: Individual and Organization Effectiveness. Harpercollins College Div. 756 p.

Armstrong G., Baron A. (2007) Performance Management. The NEW Realities. Hippo Publishihg Ltd., 876 p.

McConnell C. Brue S. (2008) Macroeconomics: Principles, Problems and Policies: 17th edition. New York: McGraw-Hill/Irwin, 488 p.

Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Vong V. (2002) Marketing. Menegement.: 11 edition. Prentice Hall. 768 p.

Drucker P. (2008) Management: revised edition. Harper Business. 608 p.

Collins J. (2011) Good to Great. Random House Business. 320 p.

Lambin J.-J., Schuiling I. (2012) Market-Driven: Management: 3rd edition. Palgrave. 624 p.

Porter M. (2018) Competitive strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Free Press. 436 p.

Brun М. (1996) Vnutrifirmennyiy marketing kak element orientatsii na klienta [Intrafirm marketing as an element of customer focus]. Problemyi teorii i praktiki upravleniya [Problems of management theory and practice]. Moscow, no. 6. pp. 66.

Herasymchuk V. (2010) Stratehichne Upravlinnia Pidpryiemstvom. Hrafichne Modeliuvannia [Strategic management of enterprises. Graph Model]. Kyiv: KNEU, 360 p.

Honcharuk T. (2011) Konkurentsiia i konkurentospromozhnist zmist i rozvytok u perekhidnii ekonomitsi [Competition and Competitiveness: Zimіst and Development at the Economy and Economy]. Symu: VVP «Mriia-1» LTD, 60 p.

Dolenko L. (2009) Teoriya strategii predpriyatiya. [Theory of enterprise strategy]. Odessa: Astroprint, 158 p.

Losheniuk I. (2015) Marketynhove upravlinnia konkurentospromozhnistiu torhovelnoho pidpryiemstva [Marketing management of the competitiveness of a trading company]. Ekonomichni nauky [Economic sciences]. Lutsk, vol. 4 (14): Seriia: Ekonomika ta menedzhment. pp. 194-203.

Ponomarenko V. (1999) Stratehichne Upravlinnia Pidpryiemstvom [Strategic management of the enterprise] (PhD Thesis), Kharkiv. 39 p.

Fatkhutdynov R. (2000) Strategicheskiy marketing [Strategic marketing] Moscow: ZAO «Biznes-shkola: Intel-Sintez», 640 p.

Fedonin O. (2010) Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka [Potential for enterprises: form and evaluation]. Kyiv: KNEU, 316 p.

Shershnova Z. (2010) Stratehichne upravlinnia [Strategic Management]: Kyiv: Lybid, 699 p.

Mahomedov E., Yrazykhanova S. (2015) Upravlenie marketingovoy strategiey razvitiya konkurentnyih preimuschestv predpriyatiya [Management of a marketing strategy for the development of competitive advantages of an enterprise]. Regionalnyie problemyi preobrazovaniya ekonomiki [Regional problems of economic transformation]. Mahachkala: NP Redaktsiya zhurnala «Regionalnyie problemyi preobrazovaniya ekonomiki». No. 9. pp. 104-110.

Butko G. (2013) Konkurentsiya: teoriya, metodologiya, praktika. [Competition: theory, methodology, practice.] Ekaterinburg: URFYuI. 347 p.

Fokina N. (2003) Pokaznyky konkurentospromozhnosti yak indykatory kryzovoho stanu promyslovykh pidpryiemstv [Competitiveness indicators as indicators of the crisis situation of industrial enterprises]. Aktualni problemy ekonomiky [Current problems of the economy]. no. 3. pp. 48-50.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.