Концепція екосистеми авіаційної галузі

Юрій Грінченко

Анотація


Вступ. Галузевий розвиток є наразі сферою уваги науковців та державних регуляторів. Окремі умови такого розвитку виникають у зв’язку зі збільшенням впливу цифровізації на галузеву взаємодію та інформаційне забезпечення галузей. Орієнтований на споживача підхід стає домінуючим у визначенні структури взаємодії всередині та поза галуззю.

 Метою статті є створення концепції екосистеми авіаційної галузі шляхом алгоритмізації залучення її учасників та ідентифікації етапів спільної участі для розвитку авіаційної галузі. У процесі дослідження використано такі загальнонаукові методи: інформаційний пошук, структурний, причинно-наслідковий та системний аналіз.

 Результати. Розвиток авіаційної галузі відбувається в умовах тісної взаємодії зі суміжними галузями та справляє сторонній ефект на їхній розвиток. Центральне місце цього простору займає аеропорт, що з одного боку взаємодіє безпосередньо з авіаперевізниками в межах конкуруючих бізнес-моделей мережевого сполучення або лоукост перевезень, а з іншого є глибоко інтегрований у регіональну економічну систему та є важливим об’єктом транспортної інфраструктури. Фінансове забезпечення сталого розвитку аеропорту є важливим фактором розвитку всієї галузі. Створення спільного поля розвитку, яке має стимулювати попит в авіаційній та суміжних галузях, зокрема туристичній, відбувається прискореними темпами в умовах лібералізації повітряного простору та потребує окремих засад державного регулювання. В рамках екосистеми авіаційної галузі доцільно розглядати споживача галузі на етапах обміркування подорожі, резервування квитків, підготовки, перебування в аеропорту, періоду протягом польоту, часу після прильоту та знаходження в пункті призначення, часу після подорожі. Визначено, які суб’єкти авіаційної галузі пріоритетно відповідальні за кожний етап.

 Перспективи подальших досліджень. Перспективами подальших досліджень є   розробка економіко-математичної моделі державного регулювання авіаційної галузі в умовах розвитку її екосистеми.

 Ключові слова: екосистема, авіаційні галузь, туризм, страхування, авіаційне будівництво.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кулаев Ю. Ф., Щелкунов В. И. Экономика гражданской авиации Украины : монография. 2-е изд., дополн. и перераб. Киев : Феникс, 2010. 736 с.

Graham A., Papatheodorou A., Forsyth P. Aviation and Tourism: Implications for Leisure Travel. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd., 2008. 408 p.

Звіт Голови Державної авіаційної служби. URL : https://avia.gov.ua/oleksandr-bilchuk-vistupiv-iz-publichnim-zvitom-pro-pidsumki-diyalnosti-derzhaviasluzhbi-u-2018-rotsi/ (дата звернення: 21.01.2020).

Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 24 жовтня 2014 р. № 686: Наказ Державної авіаційної служби від 25.09.2018 р. № 979. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z1224-18 (дата звернення: 25.01.2020).

Badanik B., Laplace I., Lenoir N., Malavolti E., Tomova A., Kazda A. Future strategies for airports. WCTR 2010, 12th World Conference on Transport Research, September 2010, Nice, France. P. 1–10. URL : https://www.researchgate. net/publication/280047363_Future_strategies_for_airports (дата звернення: 03.02.2020).

Повітряний кодекс України від 19.05.2011 р. № 3393-VI (із змін., редакція від 13.02.2020 р.). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3393-17 (дата звернення: 13.02.2020).

Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. (із змін., редакція від 01.10.1998 р.). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_038 (дата звернення: 24.01.2020).

Про туризм: Закон України від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР (із змін., редакція від 04.11.2018 р.). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр (дата звернення: 16.01.2020).

Rothschild M. Bionomics: Economy as Ecosystem. New York: Owl Books, Henry Holt and Company, Inc., 1995. 448 p.

Chessell M. Innovation Ecosystems – An IBM Academy of Technology Study: What Are the Characteristics of Teams That Makes Collaborative Innovation Work Between Organizations. Cambridge: Cambridge-MIT Institute Workshop on Open Innovation, 2008. 365 p.

Лановська Г. І. Інноваційна екосистема: сутність та принципи. Економіка і суспільство. 2017. № 11. С. 257-261.

Про концесію: Закон України від 03.10.2019 р. № 155-IX (із змін., редакція від 01.02.2020 р.). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-20 (дата звернення: 05.02.2020).

Руководство по экономике аэропортов. 3-е изд. Монреаль: Международная организация гражданской авиации, 2013. 174 с. URL : https://www.icao.int/publications/Documents/9562_3ed_ru.pdf (дата звернення: 21.12.2019).

White paper. Digital Transformation Initiative. Aviation, Travel and Tourism Industry. Geneva Switzerland: World Economic Forum, 2017. 40 p. URL : https://www. accenture.com/_acnmedia/accenture/conversion-assets/wef/pdf/ accenture-


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.