Обґрунтування стратегічних засад з утворення вільного від конкуренції простору на вітчизняному споживчому ринку

Марина Чорна, Роман Бугріменко, Остін Зонвіре

Анотація


Вступ. Посилена конкуренція на вітчизняному споживчому ринку вимагає від підприємств роздрібної торгівлі пошуку новітніх методів конкурентної боротьби на основі створення нових ринкових просторів.

 Мета – формування стратегічних основ для створення підприємствами ритейлу нового безконкурентного ринкового простору.

 Методи аналізу й синтезу, SPACE-аналізу, графічної побудови, наукової абстракції

Результати. Представлено авторське бачення поняття стратегічного мислення як основи для стратегічної трансформації підприємства нового ринкового простору, що формується на базі потреб стратегічної самоідентифікації, усвідомлення стратегічного ризику та стратегічного захисту. Уточнено роль стратегічної інтуїції та її сутність у прийнятті рішень. Запропоновано комплексний підхід до визначення ступеня ущільнення ринкового середовища та відповідно конкуренції (ринковий важіль), за якого існування підприємства при традиційних законах конкуренції є малоймовірним. На основі компаративного аналізу обґрунтовано доцільність застосування принципів системи SPACE координат для побудови ринкового важеля за такими напрямами: насиченість ринку; розгалуженість впливу; інтелектуальна дієздатність; інноваційність. Кожен напрям інтерпретовано у змістовних критеріях, які визначаються відповідними показниками. Усі показники системи ринкового важеля уніфіковані та стандартизовані за своєю архітектурою, що дало змогу узагальнити їх в єдину систему та сформувати інтегральні значення за кожним з чотирьох напрямів.

 Перспективи. Інтерпретація результатів оцінювання позиції ринкового важеля, визначення необхідних та достатніх меж ринкового простору (утворення блакитного та червоного океанів), які визначатимуть стратегічні альтернативи підприємства.

 Ключові слова: споживчий ринок; конкуренція; блакитний океан; стратегічне мислення; ринковий важіль.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Чан Ким, Рене Моборн Стратегия голубого океана. Москва : Hippo, 2005, 272 с.

Равлик Н. Інновація цінності та методика її реалізації на сучасному ринку. Галицький економічний вісник. 2014. Т 44. № 1. С. 49–54.

Кочкина. Н., Медведева І. Оцінка ефективнсоті стратегії білого океану для виноробної глузі України. Вісник КНТУ. 2015. № 8. С. 25–31.

Бєлова Т. Г., Крайнюченко О. Ф., Безпалько О. В. Методичні підходи до формування стратегічного набору підприємсва. Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 6. С. 123–128.

Кіпа Д. В. Обґрунтування вибору конкурентної стратегії підприємства. Економіка розвитку. 2014. № 4. С. 110–115.

Окландер М. Землинська М. Маркетингові стратегії зростання: класичний та новітній підходи. Економіст. 2013. № 3. С. 20–24.

Ансофф И. Стратегическоеуправление. Москва : Экономика, 1989. 303 с.

Узнадзе Д. Н. Психологія установки. Санкт-Петербург : Пітер, 2001. 416 с.

Маслоу А. Мотивация и личность. Санкт-Петербург : Пітер, 2013. 352с.

Чорна М. В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств : монографія / за заг ред. М. В. Чорної. Харків : ХДУХТ, 2012. 210 с.

Чорна М. В., Бугріменко Р. М., Зонвіре О. Методичний підхід до оцінювання можливостей стратегічної трансформації підприємств роздрібної торгівлі. Вісник Київського нац. ун-ту. ім. Тараса Шевченка. Серiя : Економiка, 2019. № 3 (204). С. 51–56.

Kaplan R. S., Norton D. P. The Balanced Scorecard – Measures then drive Performance. Harvard Business Review, 1992. V. 70. Ν 1. Ρ.71–79.

Freeman R. E. Strategic management: A stakeholder approach. Boston (USA) : Pitman, 1984. 350 р.

Балан В. Тимченко І. Формування стратегії розвитку підприємства на основі динамічного SPACE-аналізу. Схід. 2016. № 4. С. 5–16.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.