Передумови розвитку інтегрованої звітності

Наталія ШЕВЧУК

Анотація


У статті здійснено аналітичний огляд облікової літератури та інших наукових джерел якій дозволив виділити головні етапи розвитку бухгалтерської звітності, визначити історичні та практичні передумови становлення інтегрованої звітності, окреслити основні вимоги щодо інформаційних можливостей звітності.
Метою дослідження є концептуальне осмислення процесу становлення інтегрованої звітності.
При систематизації наявного теоретичного матеріалу з метою розкриття генезису інтегрованої звітності, як визначального елементу методу бухгал-терського обліку, використано загальнонаукові і спеціальні економічні методи дослідження: діалектичний та абстрактно-логічний. Для комплексної оцінки етапів розвитку бухгалтерської звітності застосовано методи теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу.
За результатами дослідження встановлено, що значний вплив на розвиток інтегрованої моделі бухгалтерської звітності спричинив розвиток економічних відносин, правових засад функціонування економіки, інформаційних потреб, еволюція економічних теорій: нової інституціональної, еволюційної, раціональних очікувань, вичерпних ресурсів, людського капіталу та застосування цих теорій до систем управління. Визначено і обґрунтовано основні проблеми існуючої фінансової звітності у відповідності до інформаційних очікувань стейкхолдерів.
Формування нових підходів розвитку бухгалтерської, інтегрованої звітності в Україні на основі урахування національних особливостей організації обліку, чинної системи нормативного регулювання зумовлює подальше вивчення, а саме, дослідження становлення інтегрованої звітності в світовому господарстві, міжнародних ініціатив у сфері інтегрованої звітності, з метою запровадження найкращих світових практик в Україні.
Ключові слова: звітність; бухгалтерська звітність; інтегрована звітність; фінансова звітність; нефінансова звітність; капітал підприємства; розвиток; етапи розвитку; сталий розвиток; інформація; підприємство; управлінська система; управлінські рішення.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


North D. Institutions, institutional changes and the functioning of the economy. URL: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/6310 [in Russian].

Butinets F. F. (2001). Accounting: problems of definition. Newsletter of ZhITI. Series: Economic Sciences. № 17. P. 3-14. [in Ukrainian].

Donik O. M. (2007). Industrial entrepreneurship of the nobility of Ukraine in the XIX century: government policy, development features, sectoral directions. URL: http://history.org.ua/JournALL/journal/2007/5/2.pdf [in Ukrainian].

Sokolov Ya. V., Sokolov V. Ya. (2004). History of accounting: Textbook. Moscow: Finance and Statistics. 272 p. [in Russian].

Yevzlin Z. P. (1901). The generally understood report of joint-stock enterprises and the importance in commercial and industrial life (on the question of the uniform form of reports for joint-stock companies) St. Petersburg. Printing house by A.G. Farber. 112 p. [in Russian].

Pushkar M. S. (2007).Creating an intelligent accounting system: a monograph. M.S. Pushkar. Ternopil: Carte blanche. 152 p. [in Ukrainian].

Pushkar M. S. (2010). Modern accounting problems: monograph. Ternopil: TNEU. 268 p. [in Ukrainian].

Dankiv Y. Ya. (2018). Accounting, analysis, audit, reporting and taxation in the context of globalization of the economy: a monograph. Edited by Ph.D., prof. Y.Ya. Dankiv. Uzhgorod: UzhNU Publishing House «Hoverla». 300 p. [in Ukrainian].

Rozhnova O. V. (2013). Actual problems of financial reporting. Accounting in publishing and printing. № 3 (165) P.18-23 [in Russian].

Prodanchuk M. A. (2013). Non-financial reporting is an effective tool in the implementation of management decisions. Collection of scientific works of the Tavrida State Agrotechnological University (Economic Sciences). № 2 (2). P. 202 -

[in Ukrainian].

Smith A. (2001). Welfare of Nations: A Study on the Nature and Causes of Welfare of Nations. Adam Smith. Under the general leadership of O. Vasilyev, M. Mezhevikina, under the general leadership of A. Malovsky. Kyiv: Port-Royal. 593 p. [in Ukrainian].

Hotelling H. The Economics of Exhaustible Resources, URL: http://gallery. economicus.ru/cgibin/frame_rightn.pl?type=in&links=./in/hotelling/works/hotelling_w2.txt&name=hotelling&img=works_small. gif [in Russian].

Prodanchuk M. A. (2014). Integrated reporting is an enterprise management tool. Scientific and practical journal «Accounting and Auditing». № 2. p. 24-31. [in Ukrainian].

Eccles, R. G., Serafeim G. Corporate and Integrated Reporting: A Functional Perspective. URL: https://hbswk.hbs.edu/item/corporate-and-integrated-reporting-a-functional-perspective [in United States of America].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.