Інтеграція ЄС: значення Спільної аграрної політики

Надія КРИВЕНКО

Анотація


Вступ. Найвищого розвитку інтеграція досягла в ЄС, причому особлива увага ще на початку створення об’єднання зосереджувалась на аграрній інтеграції та вирішенню відповідних питань, що підтверджує вагоме значення аграрного сектору для країн-членів, незважаючи на те, що в загальному експорті угруповання переважна частина припадає не на агропродовольчу продукцію. Загострення глобальної продовольчої проблеми, позитивні результати САП для інтеграції ЄС, вагоме значення аграрного сектору для України, яка є одним з основних експортерів окремих видів агропродовольчої продукції, та наявність низки регіональних торговельних угод підтверджує важливість дослідження значення Спільної аграрної політики (САП) ЄС.
Мета дослідження. Дослідити значення САП ЄС для розвитку інтеграції ЄС, її цілі та їх зміни, механізм, формування спільного ринку, що є позитивним досвідом інтеграційного угруповання та може стати уроком для України. Проаналізувати місце ЄС на світовому ринку аграрної продукції.
Методи. В роботі застосовувались методи теоретичного узагальнення, історичний, аналізу, порівняння, графічний для виявлення особливостей САП та ЄС як експортера аграрної продукції.
Результати. Дослідження показує важливість аграрної інтеграції ЄС, що підтверджується САП, а також вплив останньої на розвиток інтеграції. В разі розширення угрупування часто складнощі виникають саме через аграрну політику. В роботі проаналізовано цілі САП, які змінювались протягом існування угруповання залежно від низки чинників, що свідчить про її певну гнучкість та відповідність нагальним потребам. Проаналізовано створення спільного ринку, використання відповідних заходів регулювання (які також можуть бути використані в Україні). Визначено, що ЄС є одним з основних світових виробників та експортерів агропродовольчої продукції, при чому по деяких видах займає більше 30, а то й 50%.
Перспективи. В подальших дослідженнях доцільно зосередитись на етапах та реформуванні САП, врахуванні нових цілей в аграрній політиці України.
Ключові слова: Європейський Союз; міжнародна економічна інтеграція; аграрний сектор; спільний аграрний ринок; розвиток; експорт.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Шишков Ю. В. Интеграционные процессы на пороге ХХІ века. Почему не интегрируются страны СНГ. Москва: НП «ІІІ тысячилетие», 2001. 479 с.

Международная экономическая интеграция / Рыбалкин В. Е. (ред) и др. 5-е изд. Москва, 2004, 605 с.

Международная экономическая интеграция : учеб. пособие / Ливенцев Н. Н. (ред.) и др. Москва : Экономистъ, 2006. 430 с.

Чужиков В., Вінська О. Модернізація аграрної політики ЄС. Міжнародна економічна політика. 2011. № 1–2. С. 95–114.

Чередниченко Л. Б. Аграрна політика Європейськ ого Союзу. Наукові праці. 2007. Т. 76. Вип. 63. С. 75–78.

CAP explained direct payments for farmers 2015-2020. European Commission. EU publications. 2017. May URL: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/541f0184-759e-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en.

Фалькович Е. Б. Особенности аграрной политики ЕС и направления ее совершенствования. Modern problems and ways of their solution in science, transport, production and education 2012. SWorld. 2012. 218-27 December. URL: https://www.sworld.com.ua/konfer29/1049.pdf.

Стежко Н. В. Продовольча проблема в умовах глобалізації світової економіки : монографія. Кіровоград : Поліграф сервіс, 2014. 389 с.

Договор, учреждающий Европейское Сообщество (Рим, 25 марта 1957 г.). Консолидированный текст с учетом Ниццcких изменений (с изменениями от 16 апреля 2003 г.). URL: http://eulaw.ru/content/2001.

Юркенайте Н. Реформа единой аграрной политики Европейского Союза на период после 2013 года. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2012. № 3. С. 26–30.

Future of the common agricultural policy. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_en [in English].

Зінчук Т. О. Європейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектора економіки : монографія. Житомир : ДВНЗ «Держ. агроекол. ун-т», 2008. 384 с.

Договір про заснування Європейської Спільноти (консолідована версія станом на 1 січня 2005 року). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_017/print1510245077189011.

Буряк П. Ю., Гупало О. П. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності : навч. посібник / Львів. держ. фін. акад. Київ : «Хай-Тек Прес», 2007. 336 с.

Шпаар Д., Беме К. Реформа общей агараной политики в Евросоюзе и ее последствия для ФРГ. АПК: Экономика и управление. 2007. № 4. С. 67–76.

Пучков А. Л. Аграрная политика стран Европейского сообщества. Экономика сельськохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1998. № 10.

С. 54–56.

Экономические группировки в Западной Европе / Максимова М. М. и др. Москва : «Наука», 1969. 375 с.

Шевцов В. С. Капиталистическая интеграция: сущность, проблемы. Москва : Политиздат. 1975. 88 с.

Зоря С., Нів’євський О. Еволюція спільної аграрної політики: наслідки для України / Ін-т економ. досліджень та політичних консультацій в Україні; Німецька консультативна група при Уряді України. Київ. 2005. 19 с. URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/German_advisory_group/2005/U2_ukr.pdf.

Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції: монографія / Бетлій М. Г. та ін. ; за ред. О. М. Бородіної. Ужгород : ІВА, 2006. 496 с.

Дрождз И., Радзявичюс Г. Типология этапов развития единой аграрной политики ЕС. Management theory and studies for rural business and infrastructure development. 2010. № 21(2) Research pares. URL: file:///D:/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/384-786-1-SM%20(1).pdf.

Кобута І. В. Особливості аграрної політики Європейського Союзу на зерновому ринку. Економіка АПК. 2006. № 5. С. 110–118.

Попова О. Л. Нові пріоритети Спільної аграрної політики ЄС на 2014–2020 роки: стратегічні орієнтири для розвитку агросфери України. Економіка АПК. 2013. № 12. С. 89–96.

FAOSTAT. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP [in English].

FAOSTAT. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC [in English].

Extra-EU trade in agricultural goods. Eurostat statistics explained URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Extra-EU_trade_in_agricultural_goods#Agricultural_products:_3_main_groups.

Trade map – international trade statistics URL: https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c804%7c%7c%7c14719%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1 [in English].

Назаренко В. И. Аграрная политика Европейского Союза : монография. Москва :

ООО «Маркет ДС Корпорейшн», 2004. 362 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.