Інтеграція ресурсів та регенерація біосистеми в концепції розвитку циркулярної економіки

Роман Зварич, Ірина Зварич

Анотація


Вступ. Масштаб ризиків, загроз та відповідно викликів щодо скорочення відходів та підвищення ефективності управління ними дозволяє отримати значні можливості для бізнесу. Циркулярна система надає можливості дозволяє ефективно переміщувати матеріали, енергію, працю та інформацію з метою відновлення природного та соціального капіталів. Циркулярна економіка повинна 

бути частиною зусиль, спрямованих на підвищення темпів економічного розвитку, подолання марнотратного споживання та скорочення недемократичних силових структур у світовій економіці. Звідси тема є актуальною і потребує відповідного дослідження.

 Мета. Метою статті є дослідження біофізичного середовища циркулярної системи, рівня інтеграції ресурсів та регенерації біосистеми в концепції розвитку циркулярної економіки.

 Методи. Дослідження проблем, що пов’язані з концепцією розвитку циркулярної економіки, базуються на загальних і специфічних методах вивчення економічних процесів, явищ та фактів, зокрема тих, які стосуються інтеграції ресурсів та регенерації біосистеми. В даному дослідженні застосовані монографічний і графічний методи, методи системного аналізу, систематизації, класифікації, логічно-теоретичний та узагальнення – при дослідженні інтеграції ресурсів та регенерації біосистеми в концепції розвитку циркулярної економіки.

 Результати. Світова економіка сьогодні задовольняє попит населення в усіх континентах за доступними цінами, що приносить споживачам значно вищий рівень матеріального комфорту. Індустрія виробництва перетворює ресурси на надзвичайно велику кількість продуктів та використовує природні ресурси для виробництва товарів, що викидаються на сміття за першої ж відсутності потреби них. Сьогодні актуалізуються питання розриву ланцюга життєвого циклу товару «сировина-продукт-сміття» та зміни лінійної економіки. Так, основою нової системи, альтернативної до лінійної економіки, може бути система, що базуватиметься на трьох принципах: проектування відходів і забруднення; збереження продуктів і матеріалів у користуванні; регенерація природної системи. Циркулярна економіка є прикладом системного підходу до економічного розвитку, що покликаний приносити користь бізнесу, суспільству та довкіллю. Автори вважають, що, на відміну від лінійної моделі «сировина-продукт-сміття», циркулярна економіка є регенеруючою за задумом і має на меті поступово зменшити ефект зростання від споживання обмежених ресурсів. Відповідно до цього, циркулярний підхід передбачає системні зміни всіх і всього: підприємств, урядів та приватних осіб, міст, продуктів та робочих місць.

 Перспективи. Подальші наукові дослідження у напрямку концепції розвитку циркулярної економіки, інтеграції ресурсів, регенерації біосистеми, оцінки циркулярних бізнес-моделей доцільно проводити на основі наявного національного та зарубіжного досвіду щодо оцінки циркулярості економіки, її концептів та варіацій. В цих дослідженнях потрібно широко застосовувати методи стратегічного прогнозування та моделювання системи управління відходами підприємства тощо.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Bioeconomy strategy: 2018 to 2030. Growing the bioeconomy: a national bioeconomy strategy to 2030. BEIS (Department for Business, Energy and Industrial Strategy). 2018. URL: https://www.gov.uk/government/publications/bioeconomy-strategy-2018-to-2030

Bocken N. M. P., Short S. W., Rana P., Evans S. A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes. Journal of Cleaner Production. 2014. Vol. 65 № 5. P. 42–56. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/ pii/S0959652613008032

Carrez D., Van Leeuwen P. Closing the loop of the circular economy. Biconsortium. 2015. № 38. P. 34–35. URL: https://biconsortium.eu/sites/biconsortium.eu/files/ downloads/European_Files_september2015_38.pdf

Carus M., Dammer L. The «circular bioeconomy» – concepts, opportunities and limitations. Nova paper on bio-based economy. 2018. № 01. URL: http://bio-based. eu/nova-papers/

Circle Economy. Circle Economy The Circularity Gap report 2019. 2019. URL: https://www.circularity-gap.world/

D’Amato D., Droste N., Allen B., Kettunen M., Lahtinen K., Korhonen J., Leskinen P., Matthies B., Toppinen A. Green, circular, bioeconomy: a comparative analysis of sustainability avenues. Journal of Cleaner Production. 2017. Vol. 168, № 1. P. 716– 734. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617320425

Deutz P., Baxter H., Gibbs D., Mayes W., Gomes H. Resource recovery and remediation of highly alkaline residues: a political-industrial ecology approach to building a circular economy. Geoforum. 2017. Vol. 85, № 10. P. 336–344. URL: https:// www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001671851630104X?via%3Dihub

Growth within: a circular economy vision for a competitive Europe. Ellen MacArthurFoundation. 2015. URL: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/ downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_Growth-Within_July15.pdf

Geissdoerfer M., Savaget P., Bocken N., Hultink E. The Circular Economy – a new sustainability paradigm. Journal of Cleaner Production. 2017. Vol. 143, № 1. P. 757–768. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0959652616321023?via%3Dihub

Haas W., Krausmann F., D. Wiedenhofer, Heinz M. How circular is the global economy? Journal of Industrial Ecology. 2015. Vol. 19, № 5. P. 765–777. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jiec.12244

Kirchherr J., Reike D., Hekkert M. Conceptualizing the circular economy: an analysis of 114 definitions. Resources, Conservation and Recycling. 2017. Vol. 127, № 12. P. 221–232. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/ pii/S0921344917302835?via%3Dihub

Millar N., McLaughlin E., Boerger T. The circular economy: swings and roundabouts.

Ecological Economics. 2019. Vol. 158, № 4. P. 11–19. URL: https://doi.org/10.1016/j. ecolecon.2018.12.012

Geng Y., Sarkis J., Bleischwitz R. How to globalize the circular economy. Nature. 2019. Vol. 565. P. 153–155. URL: https://www.nature.com/articles/d41586-019-00017-z

Ghisellini P., Cialani C., Ulgiati S. A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner Production. 2016. Vol. 114, № 2. P. 11–32. URL: https://doi.org/10.1016/j. jclepro.2015.09.007

Gawel A. Circular Economy Initiative. World Economic Forum. 2019. URL: https:// www.weforum.org/projects/circular-economy
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.03.074

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.