Редакційна політика

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ У 2008-2010 РР.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СВІТОВА ЕКОНОМІКА І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІКА АПК

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА І РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НОБЕЛІВСЬКІ ЛАУРЕАТИ В СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТОЧКА ЗОРУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СВІТОВА ЕКОНОМІКА І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕТРОСПЕКТИВА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА І УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАЦІОНАЛЬНА ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕТРОСПЕКТИВА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОСТКРИЗОВЕ РЕФОРМУВАННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ФОРМУВАННЯ НОВОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ У РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ З РИНКАМИ,ЩО ФОРМУЮТЬСЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СИСТЕМНЕ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ІНТЕГРАЦІЯ У СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО, МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОБЛІК І АУДИТ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

З ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.