Вісник Тернопільського національного економічного університету

Науковий журнал “Вісник Тернопільського національного економічного університету”  публікує роботи фундаментального та прикладного характеру з проблем економіки, управління, обліку, оподаткування, аудиту та економічного аналізу.

Вісник ТНЕУ виходить чотири рази на рік (щоквартально).

 Науковий журнал «Вісник Тернопільського національного економічного університету» розміщено в міжнародних каталогах та наукометричних базах: IndexCopernicus (ICV 2016 46,32), Google Scholar (h-i 10), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing(ICI).


Зображення домашньої сторінки журналу

Зареєстрований Вищою атестаційною комісією України як фахове економічне видання (Бюлетень ВАК України. – 1998. – No 2. – С. 44, Бюлетень ВАК України. – 2009. – No 11. – С. 12).

Затверджено постановою президії ВАК України від 09.03.2016 р. No 241

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

КВ No 12265-1149пр від 1 лютого 2007 р.


№ 1 (2019): Вісник ТНЕУ

Зміст

НАЦІОНАЛЬНА ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Анатолій Сірко
PDF
7-20
Алла Мельник
PDF
21-36
Тетяна Желюк
PDF
37-50
Олександр Кифяк
PDF
51-59
Тарас Дудар
PDF
60-69
Вікторія Мельник, Наталія Добіжа, Олег Погріщук
PDF
70-80

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Олександр Дзюблюк
PDF
81-101

СВІТОВА ЕКОНОМІКА І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Вікторія Адамик
PDF
102-116

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО, МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Ольга Ковальчук, Олена Гирила
PDF
117-130

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Володимир Дудар
PDF
131-140
Олена Берестецька
PDF
141-150
Юлія Микитюк
PDF
151-159
Євген Милованов
PDF
160-176
Тетяна Пімоненко, Олексій Люльов, Яна Ус
PDF
177-185

ОБЛІК І АУДИТ

Михайло Лучко, Анастасія Зінкевич
PDF
186-196
Василь Дерій, Інна Мельничук
PDF
197-208
Сергій Легенчук, Ірина Вигівська, Оксана Грицак
PDF
209-218

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Андрій Ігорович Крисоватий, Євген Савельєв, Ірина Зварич, Віктор Козюк, Марія Лизун, Ігор Ліщинський, Ольга Кириленко, Сергій Кириленко, Віталіна Куриляк, Максим Куриляк, Галина Смалюк, Олена Сохацька, Євген Куриляк
PDF
219-236

ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ

Богдан Андрушків, Ольга Владимир, Наталія Кирич, Ольга Погайдак
PDF
237-249