Вісник Тернопільського національного економічного університету

Науковий журнал “Вісник Тернопільського національного економічного університету”  публікує роботи фундаментального та прикладного характеру з проблем економіки, управління, обліку, оподаткування, аудиту та економічного аналізу.

Вісник ТНЕУ виходить чотири рази на рік (щоквартально).

 Науковий журнал «Вісник Тернопільського національного економічного університету» розміщено в міжнародних каталогах та наукометричних базах: IndexCopernicus (ICV 2016 46,32), Google Scholar (h-i 10), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing(ICI).


Зображення домашньої сторінки журналу

Зареєстрований Вищою атестаційною комісією України як фахове економічне видання (Бюлетень ВАК України. – 1998. – No 2. – С. 44, Бюлетень ВАК України. – 2009. – No 11. – С. 12).

Затверджено постановою президії ВАК України від 09.03.2016 р. No 241

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

КВ No 12265-1149пр від 1 лютого 2007 р.


№ 3 (2019): Вісник ТНЕУ

Зміст

НАЦІОНАЛЬНА ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Ольга Владимир
PDF
7-21
Вікторія Адамик, Ліана Чернобай, Олег Адамик
PDF
22-34

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Ольга Кириленко, Андрій Дерлиця
PDF
35-50
Валентина Мартиненко
PDF
51-61

СВІТОВА ЕКОНОМІКА І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Ганна Давиденко
PDF
62-73
Роман Зварич, Ірина Зварич
PDF
74-86

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Юлія Микитюк
PDF
87-97
Лілія Оліфіренко, Крістіна Коваль
PDF
98-110

ОБЛІК І АУДИТ

Михайло Проданчук
PDF
111-125
Костянтин Безверхий
PDF
126-139
Ростислав Романів
PDF
140-151