Вісник Тернопільського національного економічного університету

Науковий журнал “Вісник Тернопільського національного економічного університету”  публікує роботи фундаментального та прикладного характеру з проблем економіки, управління, обліку, оподаткування, аудиту та економічного аналізу.

Вісник ТНЕУ виходить чотири рази на рік (щоквартально).

 Науковий журнал «Вісник Тернопільського національного економічного університету» розміщено в міжнародних каталогах та наукометричних базах: IndexCopernicus (ICV 2016 46,32), Google Scholar (h-i 10), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing(ICI).


Зображення домашньої сторінки журналу

Зареєстрований Вищою атестаційною комісією України як фахове економічне видання (Бюлетень ВАК України. – 1998. – No 2. – С. 44, Бюлетень ВАК України. – 2009. – No 11. – С. 12).

Затверджено постановою президії ВАК України від 09.03.2016 р. No 241

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

КВ No 12265-1149пр від 1 лютого 2007 р.


№ 2 (2019): Вісник ТНЕУ

Зміст

НАЦІОНАЛЬНА ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Аліна Жуковська
PDF
7-23
Олександр Белов
PDF
24-35
Вікторія Мельник
PDF
36-46

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Тетяна Кізима, Андрій Кізима
PDF
47-56
Тетяна Письменна
PDF
57-70
Ліна Дякович
PDF
71-80

СВІТОВА ЕКОНОМІКА І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Анастасія Сімахова
PDF
81-90

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Борис Погріщук, Георгій Хвічія-Дуве, Наталія Добіжа
PDF
91-99
Ольга Ніколайчук
PDF
100-112
Наталія Приймак
PDF
113-122

ОБЛІК І АУДИТ

Зеновій-Михайло Задорожний, Валентина Ясишена
PDF
123-133
Василь Рудницький, Олена Рудницька
PDF
134-144
Анатолій Герасимович, Інна Герасимович
PDF
145-154

РЕТРОСПЕКТИВА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Юрій Івашук
PDF
155-162

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Михайло Шкільняк, Алла Мельник, Петра Микитюк, Олена Дудкіна, Олександра Овсянюк-Бердадіна
PDF
163-174