Вісник Тернопільського національного економічного університету

Науковий журнал “Вісник Тернопільського національного економічного університету”  публікує роботи фундаментального та прикладного характеру з проблем економіки, управління, обліку, оподаткування, аудиту та економічного аналізу.

Вісник ТНЕУ виходить чотири рази на рік (щоквартально).

 Науковий журнал «Вісник Тернопільського національного економічного університету» розміщено в міжнародних каталогах та наукометричних базах: IndexCopernicus (ICV 2016 46,32), Google Scholar (h-i 10), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing(ICI).


Зображення домашньої сторінки журналу

Зареєстрований Вищою атестаційною комісією України як фахове економічне видання (Бюлетень ВАК України. – 1998. – No 2. – С. 44, Бюлетень ВАК України. – 2009. – No 11. – С. 12).

Затверджено постановою президії ВАК України від 09.03.2016 р. No 241

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

КВ No 12265-1149пр від 1 лютого 2007 р.


№ 1 (2020): Вісник ТНЕУ

Зміст

НАЦІОНАЛЬНА ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Григорій Журавель, Микола Шинкарик
PDF
7-20
Лідія Шинкарук, Юрій Власенко, Вадим Геращенко
PDF
21-32
Марина Чорна, Роман Бугріменко, Остін Зонвіре
PDF
33-45
Юрій Грінченко
PDF
46-57
Віктор Маслей
PDF
58-68

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Зоряна Лободіна, Василь Дем’янишин, Тетяна Кізима
PDF
69-85

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО, МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Вікторія Адамик, Дарина Рожнятовська
PDF
86-101

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ

Олеся Мартинюк, Степан Попіна, Сергій Мартинюк
PDF
102-112
Ольга Дяків, Дмитро Шушпанов, Вадим Пошелюжний
PDF
113-125
Ганна Темченко, Катерина Астаф’єва, Ольга Бондарчук
PDF
126-133
Юлія Микитюк
PDF
134-147

ОБЛІК І АУДИТ

Володимир Осмятченко, Катерина Пінчук
PDF
148-157
Оксана Кундря-Висоцька
PDF
158-170
Валентина Ясишена
PDF
171-186
Ольга Пугаченко
PDF
187-199
Анна Грицишин
PDF
200-212

РЕТРОСПЕКТИВА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Оксана Шиманська
PDF
213-225