Вісник Тернопільського національного економічного університету

Науковий журнал “Вісник Тернопільського національного економічного університету”  публікує роботи фундаментального та прикладного характеру з проблем економіки, управління, обліку, оподаткування, аудиту та економічного аналізу.

Вісник ТНЕУ виходить чотири рази на рік (щоквартально).

 Науковий журнал «Вісник Тернопільського національного економічного університету» розміщено в міжнародних каталогах та наукометричних базах: IndexCopernicus (ICV 2016 46,32), Google Scholar (h-i 10), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing(ICI).


Зображення домашньої сторінки журналу

Зареєстрований Вищою атестаційною комісією України як фахове економічне видання (Бюлетень ВАК України. – 1998. – No 2. – С. 44, Бюлетень ВАК України. – 2009. – No 11. – С. 12).

Затверджено постановою президії ВАК України від 09.03.2016 р. No 241

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

КВ No 12265-1149пр від 1 лютого 2007 р.


№ 4 (2019): Вісник ТНЕУ

Зміст

НАЦІОНАЛЬНА ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Григорій МОНАСТИРСЬКИЙ, Олена БОРИСЯК
PDF
7-18
Ірина КАРП, Анастасія ВІРКОВСЬКА
PDF
19-28

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Марина ПАТАРІДЗЕ-ВИШИНСЬКА
PDF
29-41
Михайло ЛУЧКО, Наталія МЕЛЬНИК
PDF
42-53

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО, МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Надія КРИВЕНКО
PDF
54-69

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Роман СНІЩЕНКО
PDF
70-78
Надія КАЛІНІЧУК
PDF
79-89

ОБЛІК І АУДИТ

Марія ГУМЕННА-ДЕРІЙ, Петро ГУМЕННИЙ
PDF
90-102
Василь ЦАРУК
PDF
103-115
Наталія ШЕВЧУК
PDF
116-126

РЕТРОСПЕКТИВА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Володимир МУРАВСЬКИЙ
PDF
127-140

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Алла МЕЛЬНИК, Алла ВАСІНА
PDF
141-147