№ 2(92) (2019)

Herald of TNEU

Зміст

NATIONAL AND REGIONAL ECONOMY

Alina Zhukovska
PDF
7-23
Oleksandr Bielov
PDF
24-35
Viktoriia Melnyk
PDF
36-46

FINANCE AND CREDIT

Tetiana Kizyma, Andrii Kizyma
PDF
47-56
Tetiana Pysmenna
PDF
57-70
Lina Diakovych
PDF
71-80

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Anastasiia Simakhova
PDF
81-90

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ENTERPRISESES

Borys Pohrishchuk, Heorhii Khvichiia-Duve, Nataliia Dobizha
PDF
91-99
Olha Nikolaichuk
PDF
100-112
Nataliia Pryimak
PDF
113-122

ACCOUNTING AND AUDIT

Zenovii-Mykhailo Zadorozhnyi, Valentyna Yasyshena
PDF
123-133
Vasyl Rudnytskyi, Olena Rudnytska
PDF
134-144
Anatolii Herasymovych, Inna Herasymovych
PDF
145-154

RETROSPECTIVE VIEW OF WORLD ECONOMIC STUDIES

Yurii Ivashuk
PDF
155-162

SCIENTIFIC LIFE

Mykhailo Shkilniak and other
PDF
163-174