№ 4(86) (2017)

Herald of TNEU

Зміст

NATIONAL AND REGIONAL ECONOMY

Borys Pohrishchuk, Halyna Pohrishchuk
PDF
7-17
Mykhailo Fedirko, Petro Mykytiuk
PDF
18-30
Oksana Pukalo
PDF
31-37

FINANCE AND CREDIT

Oleksandr Vilenchuk
PDF
38-49
Olexandr Bielov
PDF
50-62
Olena Stashchuk
PDF
63-71
Yaroslav Chaikovskyi
PDF
72-87

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Kateryna Zhylenko
PDF
88-95

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ENTERPRISESES

Nataliia Halysh
PDF
96-104
Vitalii Mykytiuk
PDF
105-116
Khrystyna Snihur
PDF
117-124

ACCOUNTING AND AUDIT

Iryna Ometsinska
PDF
125-137
Volodymyr Muravskyi
PDF
138-148
Liliia Bohutska
PDF
149-158
Yevheniia Kaliuha
PDF
152-179
Mykhailo Luchko
PDF
173-180

SCIENTIFIC LIFE

Mykhailo Shkilniak, Alla Melnyk, Tetiana Zheliuk, Olena Dudkina, Lidiia Krupiak, Alla Vasina
PDF
181-190
A. Krysovatyi, Ye. Saveliev, V. Adamyk, M. Bohdanova, B. Borysov, K. Borsekova, V. Valihura, K. Vitalishova, Yu. Hospodynov, K. Darvidu, T. Derkach, A. Zakhariiev, V. Koziuk, M. Lyzun, I. Lishchynskyi, A. Melnyk, O. Kyrylenko, S. Kyrylenko, S. Koloshta, V. Kuryliak, Ye. Kuryliak, M. Kuryliak, A. Marcheva, E. Parashkevova, E. Romaniuta, E. Syskos, H. Smaliuk, O. Sokhatska, E. Todorov, O. Tulai, F. Flashka, A. Fedorenko, E. Tsvetanova, S. Chapkova
PDF
191-215