№ 3(85) (2017)

Herald of TNEU

Зміст

NATIONAL AND REGIONAL ECONOMY

Vasyl Brych, Mykhailo Fedirko, Lesia Franchuk, Vitalii Mykytiuk
PDF
7-20
Alina Zhukovska
PDF
21-37
Victoria Melnyk, Oleh Pohrishchuk
PDF
38-48

FINANCE AND CREDIT

Anzhela Kuznietsova, Oleksandr Levchenko
PDF
49-63

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Oksana Losheniuk
PDF
64-74

ACCOUNTING AND AUDIT

Iryna Ometsinska, Nataliia Pochynok
PDF
75-86
Kostiantyn Bezverkhyi
PDF
87-96
Yaroslav Krupka, Mariia Muzyka
PDF
97-106
Volodymyr Muravskyi
PDF
107-116
Iryna Nazarova
PDF
117-126
Zenovii-Mykhailo Zadorozhnyi, Sofiia Kafka
PDF
127-140

CRITICISM AND BIBLIOGRAPHY

P. Nikiforov
PDF
146-148

SCIENTIFIC LIFE

Volodymyr Valihura
PDF
141-145