№ 1(83) (2017)

Herald of TNEU

DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2017.01

Зміст

NATIONAL AND REGIONAL ECONOMY

Taras Dudar, Volodymyr Dudar
PDF
7-20
Hanna Karmeliuk, Svitlana Plaskon, Halyna Seniv
PDF
21-38
Alla Melnyk
PDF
39-51

FINANCE AND CREDIT

Yurii Klapkiv
PDF
52-62
Bohdan Adamyk, Andrii Skirka
PDF
63-76
Vasyl’ Demianyshyn
PDF
77-88

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Serhii Zakharchenko
PDF
89-99

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ENTERPRISESES

Yaryna Maiovets
PDF
100-108

ACCOUNTING AND AUDIT

Liudmyla Kruchak, Volodymyr Muravskyi
PDF
109-118
Zenoviy Zadorozhnyi
PDF
119-126

RETROSPECTIVE VIEW OF WORLD ECONOMIC STUDIES

Oksana Shymanska
PDF
127-139

SCIENTIFIC LIFE

Mykhailo Shkilniak, Alla Melnyk, Tetiana Zheliuk, Olena Dudkina, Tamara Popovych
PDF
140-144